10 Golongan Manusia Yang Tidak Masuk Syurga

IBNU Abas r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, ”ada sepuluh golongan umatku yang tidak akan masuk syurga, kecuali bagi yang bertaubat. Mereka itu adalah al-qalla, al-jayyuf, al-qattat, ad-daibub, ad-dayyus, shahibul arthabah, sahibulqubah, al-’utul, az-zanim, dan al-’aqli walidaih.

Selanjutnya rasulullah saw ditanya, ”ya Rasulullah, siapakah al-qalla itu ?” beliau menjawab, ”orang yang suka mundar-mandir kepada penguasa untuk memberikan laporan yang batil dan palsu.”

beliau ditanya lagi, ”siapakah al-jayyuf itu?” beliau menjawab,”orang yang suka menggali kubur untuk mencuri kain kafan dan sebagainya.”

beliau ditanya lagi,”siapakah al-qattat itu?” beliau menjawab, ”orang yang suka mengadu domba.”

beliau ditanya, “siapakah ad-daibub itu?” beliau menjawab, ”Germo “

Rasulullah saw. ditanya, ” siapakah ad-dayyus itu ?” beliau menjawab, ” dayyus adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya.”

Rasulullah saw. ditanya lagi, ” siapakah shahibul arthabah itu ?” beliau menjawab,” penabuh gendang besar “

Rasulullah saw. ditanya lagi, ” siapakah shahibul qubah itu ?” beliau menjawab, ” penabuh gendang kecil.”

beliau ditanya lagi, ” siapakah al-’utul itu ?” beliau menjawab, ” Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain yang meminta maaf atas dosa yag dilakukannya, dan tidak mau menerima alasan orang lain.”

Rasulullah saw. ditanya,” siapakah az-zanim itu ?” beliau menjawab, ” Orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan yang suka duduk-duduk di tepi jalan guna menggunjing orang lain. adapun al-’aq, kalian sudah tahu semua maksudnya ( yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ).”

Mu’adz bertanya kepada Rasulullah shallallallhu’alaihi wassalam, ” wahai rasululullah bagaimana pandangan engkau tentang ayat ini : yauma yunfakhu fiish-shuuri fata’tuuna afwaajaa, yaitu hari ( yang pada waktu itu ) ditiup sangkakala, lalu kalian datang berkelompok-kelompok ?” (Qs. an-naba’ : 18 )

” Wahai Mu’adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, ” jawab rasulullah saw. Kedua mata beliau yang mulia pun mencucurkan air mata. beliau melanjutkan sabdanya.

” Ada sepuluh golongan dari umatku yang akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah memisahkan mereka dari jama’ah kaum muslimin dan akan menampakkan bentuk rupa mereka ( sesuai dengan amalnya di dunia ). Di antara mereka ada yang berwajah kera, berwajah babi, ada yang berjalan tonggang-terbalik dengan muka terseret-seret, ada yang buta kedua matanya, ada yang tuli, bisu, lagi tidak tahu apa-apa, ada yang memamah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada dan mengalir nanah dari mulutnya sehingga yang lain merasa jijik terhadapnya, ada yang tangan dan kakinya dalam keadaan terpotong, ada yang disalib diatas batang besi panas, ada yang aroma tubuhnya lebih busuk daripada bangkai, dan ada yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih.”

” Mereka yang berwajah kera adalah orang-orang yang ketika didunia suka mengadu domba di antara manusia. yang berwujud babi adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan barang haram dan bekerja dengan cara yang haram, seperti cukai dan uang suap.”

” Yang berjalan jungkir-balik adalah mereka yang ketika di dunia gemar memakan riba. yang buta adalah orang-orang yang ketika di dunia suka berbuat zhalim dalam memutuskan hukum. Yang tuli dan bisu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka ujub ( menyombongkan diri dengan amalnya )”

” Yang memamah lidahnya adalah ulama dan pemberi fatwa yang ucapannya bertolak belakang dengan amalnya. yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyakiti tetangganya.”

” Yang disalib di batangan besi panas adalah orang yng suka mengadukan orang lain kepada penguasa dengan pengaduan batil dan palsu. Yang tubuhnya berbau busuk melebihi bangkai adalah orang yang suka bersenang-senang dengan menuruti semua syahwat dan kemahuan mereka tanpa mau menunaikan hak Alloh yang ada pada harta mereka.”

” Adapun orang yang berselimutkan kain yang dicelup aspal mendidih adalah orang yang suka takabur dan membanggakan diri.” ( HR. Qurtubi )

Saudaraku, adakah kita di antara sepuluh daftar yang dipaparkan Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam di atas ?

Bertaubatlah sebelum terlambat!

Lain2 Artikel Menarik:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*