Teknik Persembahan atau Presentasi Yang Berkesan

Teknik persembahan adalah sebahagian daripada ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah penyampaian mesej dari penghantar kepada penerima, melalui suatu media.

teknik presentation

Jadi, mengapa kita perlu belajar teknik persembahan? Dengan belajar, memahami, dan menguasai teknik persembahan, kita dapat berkomunikasi atau menyampaikan mesej kepada audiens dengan lebih berkesan.

Ada empat perkara yang perlu kita kuasai untuk boleh disebut mempunyai kompetensi persembahan. Empat hal itu adalah: Analisis audiens (audience analysis), persembahan berstruktur (structured presentation), kemahiran komunikasi (communication skill), dan pemahaman / kepekaan interpersonal (interpersonal sensitivity).

1) Analisis Audiens

Proses untuk mendapatkan maklumat dan mengembangkan pemahaman terhadap pendengar yang akan dihadapi, supaya dapat merancang, membawakan, dan menyediakan pelbagai maklumat dengan berkesan.

Memahami A-U-D-I-E-N-C-E

A = Analysis. Siapakah mereka? Berapa banyak yang akan hadir?

U = Understanding. Seberapa jauhkan pemahaman mereka terhadap subject yang akan disampaikan?

D = Demographic. Berapa usia, latar belakang, komposisi lelaki-perempuan, dan latar belakang pendidikan mereka?

I = Interest. Untuk apa-apa tujuan mereka hadir? Mengapa mereka duduk di ruangan ini? Atas keinginan siapa mereka hadir di sini?

E = Environment. Di mana saya akan berdiri? Bolehkah mereka semua melihat dan mendengar saya? Persekitaran yang ada akan seperti apa?

N = Need. Apakah keperluan mereka? Apakah keperluan saya selaku penceramah / presenter?

C = Customized. Keperluan atau tujuan khusus apa yang perlu untuk didapatkan?

E = Expectation. Apakah yang sekiranya ingin mereka dengar atau dapatkan dari saya?

 

Empat Jenis Audiens

Sebenarnya ada banyak jenis audiens, tetapi untuk memudahkan, kita sebut saja ada empat jenis. Sejumlah jenis ini kemungkinan besar akan anda jumpai ketika melakukan persembahan:

Jenis Pemerhati: Ini adalah audiens yang paling baik. Mereka serius memerhatikan, mencatat, dan betul-betul berminat pada bahan atau topik yang anda sampaikan.

Jenis Sandera: Ini adalah audiens yang merasa “terpaksa” atau “tersandera” untuk hadir di persembahan anda. Mungkin dia adalah mahasiswa pemalas, yang terpaksa ikut kuliah kerana takut dilarang ikut ujian jika data absensinya parah. Atau, boleh jadi dia adalah pekerja, yang sekadar ditugaskan atau dipaksa atasannya untuk hadir dan mendengar persembahan anda.

Jenis Turis: Ini adalah audiens yang mengikuti persembahan sambil lalu, seperti pelancong yang singgah di bandar atau lokasi pelancongan untuk menikmati kesenangan, tanpa mahu diajak berfikir terlalu serius. Bagi mereka, lumayan ikut di acara persembahan anda, kerana disediakan kopi, kuih, dan makan tengahari percuma.

Jenis pengganas: Ini adalah audiens yang siap memberondong anda dengan soalan-soalan tajam, kritis, dan keras. Motivasinya tidak selalu kerana betul-betul bersemangat atau berminat kepada maklumat-maklumat, tetapi dia mungkin memang sekadar ingin “menguji ‘keupayaan anda. Mereka menikmati, apabila anda keteteran tak boleh menjawab soalan.

Tujuan Analisis Audiens

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pendengar seperti apa, yang akan dihadapi.

2) Persembahan Terstruktur

Kemampuan untuk mempresentasikan idea atau gagasan kepada seseorang atau sekumpulan orang, sesuai waktu yang disediakan, dengan cara yang memudahkan pendengar untuk memahaminya.

Unsur-unsur Persembahan yang Terstruktur

Menyatakan tujuan dengan jelas

Menyampaikan dalam urutan yang logik

Menggunakan pelbagai media komunikasi

Membuat peralihan antara-topik

Membuat kesimpulan

Menetapkan masa dengan berkesan

Tujuan Persembahan Terstruktur

Untuk memastikan apakah pendengar dapat memahami bagaimana alur bahan akan disampaikan.

3) Kemahiran Komunikasi

Kemampuan untuk dapat menyampaikan maklumat dan idea secara jelas kepada seseorang / sekumpulan orang, dengan cara yang boleh membuat pendengar menjadi tertarik dan mudah menangkap mesej yang diberikan, serta menjaganya selama berinteraksi.

 

Unsur-unsur Kemahiran Komunikasi

Komunikasi Verbal: Bahasa yang sesuai (bukan bahasa “alay”), kelantangan (untuk menguatkan volume suara, anda boleh berlatih menggunakan nafas perut), intonasi (naik-turunnya suara), tempoh / pacing (cepat-lewatnya bicara), artikulasi (kejelasan kata), pausing (rehat).

Komunikasi Non-Verbal: Penampilan, eye contact, lingkungan, ekspresi wajah, nada suara, gerakan tubuh. Sikap tubuh (body gestures) perlu menunjukkan kesantunan, rasa hormat, dan memancarkan rasa percaya diri (confidence). Ketika melakukan eye contact, tataplah 3-5 saat agar audiens berkenaan merasa diperhatikan. Untuk banyak audiens di bilik yang luas, lakukan tatapan ke audiens dengan W atau M sweeping. Cara menatap juga harus terkesan profesional (bukan tatapan “mesum” atau jenis lain, yang boleh disalahertikan).

Kesan ke Audience: a) Manusia mempunyai had-had persepsi b) Kesan pertama sangat penting; c) Bangunlah kredibiliti dengan cara menunjukkan tahap pengetahuan yang cukup, memaparkan kesan profesional dan percaya diri, serta menjaga anti-diskriminasi, undang-undang dan standard etika.

Menjaga Perhatian Audience: Rumus AISHA (Analogi, Ilustrasi, Story, Humor, Aktiviti).

Memeriksa Pemahaman: Adakah anda sudah paham? Adakah saya memahami anda?

Tujuan Kemahiran Komunikasi

Untuk memastikan bahawa kita dapat mempertahankan minat pendengar dan membuat mereka faham tentang subjek yang disampaikan.

4) Pemahaman / Kepekaan interpersonal

Menggunakan pemahaman interpersonal dalam persembahan untuk membangunkan kemudahan, dan rasa aman bagi pendengar, sehingga tercipta saling percaya dan keterbukaan.

Unsur-unsur Pemahaman / Kepekaan interpersonal

Apresiatif (menghargai audiens)

Berpandangan luas

Mengetahui isu dan keprihatinan audiens

mengklarifikasi suatu situasi atau keadaan

Menghargai Audiens

Dalam menghargai audiens, kita harus jujur ??dan tulus. Dan akan lebih baik lagi, jika ucapan penghargaan itu bersifat khusus (dalam menyebut aspek dari audiens yang kita hargai tersebut).

Menghargai audiens boleh dilakukan cukup dengan anda mengucapkan kalimat seperti:

“Ini adalah soalan yang paling kritikal, yang saya terima sejak memulakan ceramah pagi tadi …”

“Komen anda menunjukkan bahawa anda sudah mempersiapkan diri untuk kuliah ini …”

“Saya berharap, pelajar lain boleh belajar dari cara persembahan yang dilakukan Dewi tadi!”

Tujuan Pemahaman / Kepekaan interpersonal

Untuk mewujudkan suasana yang selesa, khususnya bagi audiens.

Lain2 Artikel Menarik:

tokjogho

Mengapa Tok Jogho? Sebenarnya, Tok Jogho merupakan ketua dalam satu-satu persembahan Dikir Barat yang amat popular di Kelantan. Penggunaan nama Tok Jogho sebagai pentadbir laman web PanduanPercuma.info adalah berdasarkan fakta yang mana dalam setiap persembahan Dikir Barat, Tok Jogho merupakan nadi kepada keseluruhan persembahan di mana beliau perlu bijak mengatur kata-kata dan menyusun ayat agar persembahannya terserlah dan menarik, lain daripada yang lain. Itulah matlamat PanduanPercuma.info - ingin menjadi sebuah laman web berbahasa Melayu yang unik, penuh dengan maklumat dan informasi kepada semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*